Recherché par BOSCH 1125500039
Catégorie: Aluminium Rechange pour:
O.D.1 [ mm ] : 165.70, O.D.1 [ mm ] : 165.70, H. 1 [ mm ] : 136.40, H. 1 [ mm ] : 136.40, O.1 [ mm ] : 105.70, O.1 [ mm ] : 105.70, O.2 [ mm ] : 105.70, O.2 [ mm ] : 105.70, O.3 [ mm ] : 105.70, O.3 [ mm ] : 105.70
Recherché par AS-PL UD40371APC
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Denso
O.D.1 [ mm ] : 114.00, H. 1 [ mm ] : 36.50, O.1 [ mm ] : 45.50, O.2 [ mm ] : 61.50, O.3 [ mm ] : 61.50
Recherché par CARGO 137687
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Denso
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 37.20
Recherché par CARGO 234772
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Ford
O.D.1 [ mm ] : 124.00, H. 1 [ mm ] : 25.00
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Denso
O.D.1 [ mm ] : 117.90, H. 1 [ mm ] : 36.10
Recherché par DENSO 021551-2330
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.30, H. 1 [ mm ] : 39.00
Recherché par CARGO 136059
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Denso
O.D.1 [ mm ] : 108.40, H. 1 [ mm ] : 35.80
Recherché par TOYOTA 27039-17230
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.00, H. 1 [ mm ] : 39.00, O.1 [ mm ] : 45.70, O.2 [ mm ] : 5.90, O.3 [ mm ] : 52.00
Recherché par CARGO 236025
Catégorie: Aluminium Rechange pour: Ford
O.D.1 [ mm ] : 116.60, H. 1 [ mm ] : 24.40
Catégorie: Aluminium Rechange pour:
O.D.1 [ mm ] : 129.00, H. 1 [ mm ] : 41.00, O.1 [ mm ] : 46.00, O.2 [ mm ] : 62.00, O.3 [ mm ] : 51.00